[HLAVNÍ STRÁNKA]

Uherský Brod
barokní zámek na místě gotického hradu
renesanční panský dům, přestavěný barokně

Poloha: uprostřed stejnojmenného města (okres Uherské Hradiště)
Majitel: město Uherský Brod
Uživatel: Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě
Adresa: Přemysla Otakara II. č. 37
Uherský Brod
688 12
telefon: 0633/632288
Telefon a fax: 0633/634078
WWW: http://www.uh.brod.cz/muzeum/
e-mail: muzeum@muzeum.uh.brod.cz
Expozice: "Jan Amos Komenský lidstvu" - největší komeniologická expozice na světě
Otevřeno: celoročně Út - Ne 9-1645
Prohlídka: samostatně nebo s průvodcem 120 min.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,-/10,- Kč
Doprava: vlak i bus 1 km, parkoviště (i bus) 100 m
Prameny:
  1. "Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM", Aion s.r.o., Praha 1997
  2. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", 5. vydání, vl. nákladem, Plzeň 2001
Datum návštěvy: 28.4. 2001


Na významné obchodní cestě poblíž brodu přes řeku Olšavu již ve dvanáctém století stávala celní osada. Bezprostředně po pustošivých uherských nájezdech v letech 1252-1272 založil Přemys Otakar II. na jejím místě nové město. Stejně jako u ostatních Přemyslem založených měst (Písek, Kadaň, Chrudim a další) byl jeho součástí i zeměpanský hrad. Objekt rozšířený ve 13. a 14. století zabral plochu dnešního kina a části muzea. Hradba obíhala rozlehlé nádvoří. Na západní straně stála okrouhlá věž zajišťovala kontrolu nad městem i širokým okolím.
Hrad spravovali královští hejtmani a svou návštěvou jej poctil samotný Přemysl Otakar II. a z jeho nástupců je doložen pobyt Václava II., Karla IV., Zikmunda, Matyáše Korvína a Vladislava II. Matyáš Korvín zastavil město postupně svému nemanželskému synovi Janu Korvínovi a poté sedmihradskému vévodovi Janu Zápolskému. Roku 1506 dostal od krále Vladislava město do vlastnictví Jan z Kunovic. Nový majitel starý hrad opustil a roku 1512 si ve městě vybudoval nové sídlo - jednopatrový Panský dům s pozdně gotickými a renesančními prvky a arkýdovým dvorem. Opuštěný hrad mezitím chátral a definitivní konec mu přineslo zpustošení Švédy roku 1645. Zříceniny nechal Lev z Kounic rozbořit a ze získaného materiálu postavit stáje a pivovar. Z celého hradu zůstala pouze Bílá a Vítkovská bašta. Ani ve druhé polovině století si město přiliš neoddechlo, postihly jej ještě dva ničivé uherské nájezdy (1663, 1683). Teprve následující století obnovilo prosperitu města. Na jeho počátku postavili Kounicové v místech starého hradu nový barokní trakt zvaný Baráník podle projektu italského stavitele Domenica Martinelliho. Panský dům byl v letech 1691-93 barokizován a upraven zčásti na byty úřednictva.
Ani v 18. století nebylo město ušetřeno zkázy, roku 1709 jej opět navštívili Turci a roku 1742 jej tři dny drancovala pruská vojska, která se vrátila i roku 1866. Roku 1922, po vymření Kouniců, koupilo zámek i Panský dům město, v jehož majetku je dodnes.půdorys
není k dispoziciikonografie
není k dispozicifotoalbum

zámek

010428-077
Baráník od jihovýchodu

010428-084
Baráník od severovýchodu

010428-078
erbovní kartuše hrabat z Kounic nad portálem Baráníku

010428-078a
detail erbu

010428-083
východní polovina severní fronty areálu s Bílou baštou v nároží

010428-085
západní polovina severní fronty areálu s Vítkovskou baštou v nároží

010428-086
Vítkovská bašta od východu

010428-088
Vítkovská bašta od severu

010428-082
severní část nádvoří zámku

010428-081
hospodářský dvůr východně od zámku

010428-080
severní trakt hospodářského dvora


010428-089
erb Dietrichsteinů na průčelí dominikánského kostela

Panský dům

010428-090
nádvorní průčelí západního křídla

010428-091
nádvoří

010428-092
východní část jižního křídla

010428-093
jihozápadní kout nádvoří

010428-096
západní fasáda

010428-095
barokní vstupní portál západní fasády

010428-094
erb Kouniců nad portálem

© 2001 Zany