Valečov
zřícenina gotického skalního hradu

Poloha: na okraji skalního masivu Mužský nad obcí Boseň (okr. Mladá Boleslav)
Majitel: Obec Boseň
Uživatel: OÚ Boseň
Adresa: Boseň 86, 29501 Mnichovo Hradiště
telefon: 0329/784204 (i fax), 0603/837024
Expozice: areál hradu a předhradí
Otevřeno: leden - duben, říjen - prosinec: So, Ne 10-16.30
květen - srpen: Út - Ne 9-18
září: Út - Ne 9-17
Prohlídka: samostatně nebo s průvodcem 40 min (max 50 osob)
Vstupné: dospělí 15,- Kč, děti 8,- Kč
Doprava: autobus 1 km (Boseň), vlak 5 km (Mnichovo Hradiště)
Prameny:
  1. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vlastním nákladem, Plzeň 2000
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  3. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
Datum návštěvy: 9.4. 2000přehled dějin
Původně tvořily Valečov, podobně jako jiné skalní hrady, budovy částečně vytesané ve skále, částečně dřevěné. Prvními majiteli byli Valečovští z Valečova na počátku 14. století. Nejvýznamnějším držitelem valečovského majetku byl Vaněk Valečovský z Kněžmosta. Jako přívrženec Jiřího z Poděbrad byl jmenován purkmistrem na Starém Městě pražském a v roce 1452 se stal podkomořím královských měst. Díky této významné funkci si mohl dovolit náročnou opravu hradu i vybudování nového paláce na Valečově. I tato kamenná stavba se musela zcela přizpůsobit tvaru temene kolmého útesu. Všechny dřevěné stavby byly odstraněny. Později se na hradě vystřídalo více majitelů, panství se dokonce dělilo. Na konci 17. století byl celý majetek připojen k panství Mnichovo Hradiště a jeho sláva zcela zapadla. Hrad sice ještě sloužil jako obydlí úředníků, ale v polovině 18. století byl již ponechán svému osudu. Jeho trosky byly útočištěm chudiny, kamenné světničky byly obývány ještě na počátku 20. století.půdorys
půdorys celého areálu hradu
půdorys celého areálu hradu
náčrt spodní úrovně jádra
náčrt spodní úrovně jádra
půdorys paláců - A) suterén, B) přízemí, C) 1. patro
půdorys paláců
hmotová rekonstrukce současného stavu centrální části jádra
současný stav centrální části jádra
hmotová rekonstrukce nejmladší fáze zástavby centrální části jádra
nejmladší fáze centrální části jádraikonografie
vstupenka do hradu
vstupenka do hradufotogalerie
celkový pohled na jádro od severozápadu
C010-08
celkový pohled na jádro od severozápadu
pohled na palác od severozápadu
C010-09
palác od severozápadu
centrální část jádra od západu
C010-10
centrální část jádra od západu
jižní stěna paláce od západu
C010-11
jižní stěna paláce od západu
jihozápadní nároží a jižní stěna paláce
C010-12
jihozápadní nároží a jižní stěna paláce
propojení skalních bloků na západě centrální části jádra
C010-14
propojení skalních bloků na západě centrální části jádra
detail propojení východního bloku s palácem se zbytkem jádra
C010-15
detail propojení východního bloku s palácem se zbytkem jádra
palác od jihovýchodu
C010-16
palác od jihovýchodu
oblé čelo paláce od jihovýchodu
C010-17
oblé čelo paláce od jihovýchodu
jádro od jihovýchodu
C010-18
jádro od jihovýchodu
palác od severovýchodu
C010-19
palác od severovýchodu
palác od severu
C010-20
palác od severu
severozápadní nároží paláce
C010-21
severozápadní nároží paláce
schodiště ze suterénu do přízemí paláce
C010-23
schodiště ze suterénu do přízemí paláce
palác od západu
C010-24 & 25
palác od západu
prevét vysunutý na konzolách z jižní stěny paláce
C010-26
prevét vysunutý na konzolách z jižní stěny paláce
zbytky světniček starého paláce
C010-27
zbytky světniček starého paláce
detail vstupu z nádvoří do 1. patra paláce
C010-28
detail vstupu z nádvoří do 1. patra paláce
vstup z nádvoří do přízemí a suterénu paláce
C010-29
vstup z nádvoří do přízemí a suterénu paláce
interiér přízemí paláce
C010-30
interiér přízemí paláce
interér horních úrovní paláce - pohled od západu k východu
C010-31
interér horních úrovní paláce - pohled od západu k východu
chodba z přízemí do 1. patra paláce
C010-32
chodba z přízemí do 1. patra paláce
interiér východní části paláce
C010-33
interiér východní části paláce
interiér západní části paláce
C010-34
interiér západní části paláce
severní stěna paláce
C010-35
severní stěna paláce
jižní stěna paláce s výklenkem prevétu
C010-36
jižní stěna paláce s výklenkem prevétu