[ZPĚT]

Bítov
románsko-gotický hrad přestavěný renesančně, barokně a pseudoslohově
tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum


Poloha: na ostrohu nad soutokem Želetavky a Dyje (okr. Znojmo)
Majitel: Česká republika
Uživatel: Památkový ústav Brno
Adresa: Hrad Bítov, Bítov, 671 10
telefon: +420 515 294 622, fax: +420 515 294 018
WWW: http://www.pamatkybrno.cz/pamatka/?showplace=1
e-mail: bitov@pambr.cz
Expozice: okruh I. : romantické interiéry hradního paláce, přírodovědné sbírky
okruh II. : zbrojnice
okruh III. : bítovská strašidla
okruh IV. : hradní kaple (na požádání pouze červenec a srpen)
ZOO
Otevřeno: duben, říjen: 9 - 16 h
květen, červen, září: 9 - 17 h
červenec, srpen: 9 - 18 h
Prohlídka: okruh I.: s průvodcem (Č, A, N) 60 min
okruh II., III., ZOO: samostatně
Vstupné: okruh I.: 65,- Kč; děti a studenti 30,- Kč; důchodci 40,- Kč
okruh I. (červenec a srpen): děti a studenti 35,- Kč; důchodci 45,- Kč
okruh II.: 85,- Kč; důchodci 50,- Kč; děti, studenti 40,- Kč
okruh III.: 15,- Kč
okruh IV.: 10,- Kč; snížené 5,- Kč
ZOO: plné 30,- Kč, snížené 20,- Kč
fotografování v interiéru: 70,- Kč, cizojazyčný výklad 100% přirážka
Doprava: bus 2,5 km - zast Bítov, rozcestí (linka 830321 Znojmo - Šumná - Bítov - Lubnice)
parkoviště 1 km (i bus)
mapa KČT 1:50 000 č. 81 "Podyjí - Vranovská přehrada"
Prameny:
 1. František Václav Peřinka: "Vlastivěda moravská - vranovský okres", Musejní spolek v Brně, Brno 1906
 2. Václav Jaša: "Z dějin podyjských hradů", Museum ve Znojmě, Znojmo 1949
 3. Antonín Bartušek: "Bítov - státní hrad a okolí", Státní tělovýchvné nakladatelství, Praha 1957
 4. Jan O. Eliáš, Ivan Řeholka, Jiří Paukert: "Bítov", Krajské středisko pam. péče a ochrany přír. v Brně, 1979
 5. kol.: "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; díl 1. - Jižní Morava", Svoboda, Praha 1981
 6. Zdeněk Měřínský, Miroslav Plaček: "K podobě nejstarší kamenné fáze hradu Bítova (okres Znojmo)" in "Castellologica bohemica 1", Archeologický ústav AV ČR, Praha 1989
 7. Jiří Varhaník: "Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě" in Archaeologia historica 20, Musejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1995
 8. Miroslav Plaček: "Upřesnění vývoje palácového jádra hradu Bítova ve středověku" in "Castellologica bohemica 6", Archeologický ústav AV ČR, Praha 1998
 9. Petr Mašek: "Modrá krev - minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích", Mladá Fronta, Praha 1999
 10. Jiří Kacetl: "Cornštejn - hrad nad Dyjí", Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo 2000
 11. Miroslav Plaček: "Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí", Libri, Praha 2001
 12. E. Vasiliak, T. Durdík: "Nad městy, hrady a zámky" multimediální CD-ROM, ANSA s.r.o., Turnov 2001
 13. Tomáš Durdík, Pavel Bolina: "Středověké hrady v Čechách a na Moravě", Argo, Praha 2001
Datum návštěvy: 5.7 2002, 20.9. 2002


tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum

© 2002 Zany