[HLAVNÍ STRÁNKA]

Bítov
románsko-gotický hrad přestavěný renesančně, barokně a pseudoslohově
tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum

fotoalbum

jádro

020704-016
pohled od severu

020705-008
pohled od severovýchodu

020705-020 - 022
jižní průčelí s branskou a břitovou věží

020705-212 - 215
západní průčelí se vstupem do jádra

020705-353
vstup do jádra s mostem přes příkop

020705-052
novogotický vstupní portál jádra

020705-138
břitová věž jádra od západu

branská věž

020705-133
pohled od východu

020705-224 - 226
pohled od severu

020705-368
pohled od jihozápadu

020705-194
detail výzdoby

nádvoří

020705-053
východní fasáda

020705-061 - 064
jižní fasáda

020705-065 - 068
západní fasáda se vstupem

020705-054 - 058
severní fasáda


velké nádvoří

kaple (kostel) P. Marie

020705-146
pohled od jihovýchodu

020705-227
presbyterium

020705-216
interiér s oltářem a kazatelnou

hospodářské budovy

020705-049 - 051
jižní trakt
nádvorní fasáda západní části

020705-122
jižní trakt
nádvorní fasáda střední části

020920-053 & 054
jižní trakt
západní část od břitové věže

020705-345
konírny - severní fasáda

vnější fasáda jižního traktu (od řeky)

020705-365
východní část

020705-369
střední část

020705-373
západní část

020705-371
opěrné pilíře západní části

hospodářské dvorky

020705-317
jižní hospodářský dvorek od západu

020705-328
severní hospodářský dvorek od severozápadu

020705-347
vstup do severního hospodářského dvorku z velkého nádvoří


tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum

© 2002 Zany