[HLAVNÍ STRÁNKA]

Bítov
románsko-gotický hrad přestavěný renesančně, barokně a pseudoslohově
tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum

fotoalbum

opyš s malou břitovou věží

břitová věž

020705-264 - 266
severní část opyše s břitovou věží

020705-386 & 387
věž od západu

020705-390
břit věže na opyši od severu

020705-391
koruna zdiva od západu

020705-250
vstup do zvýšeného přízemí

020705-262
vstup do 1. patra

020705-252
okénko 2. patra

020705-273
okénko v úrovni 3. patra

020705-272
koruna zdiva v úrovni 3. patra

vnitřní líc hradby na opyši

020705-307
zbytky střeleckého ochozu

020705-301
odlehčovací oblouk

020705-300
dochovaná štěrbinová střílna

020705-303
poškozená štěrbinová střílna

vnější líc hradby na opyši

020705-374 & 375
pohled od jihu

020705-376
jihozápadní zlom s oknem

020705-382 & 383
vnější líc s opěráky na západě

020705-385
vnější líc při břitové věži

020705-384
průhled příkopem před západní hradbou

čelní opevnění se štítovou zdí a vstupními věžemi

020705-012 - 014
štítová zeď s věžemi od východu

020705-359
most přes šíjový příkop

věž první brány

020705-394
pohled od východu

020705-357 & 358
pohled od západu

020705-393
pohled od jihozápadu

020705-193
pohled od severozápadu

020705-016
erb Daunů na vstupním průčelí

severní věž (Výrovka)

020705-356
pohled od jihu

020705-078
pohled od západu

020705-010
romantická rekonstrukce brány

020705-354
střílny štítové zdi

020705-392
stavení nad kapličkou

020705-355
vnitřní fasáda stavení nad kapličkou

020705-135 & 136
vnitřní líc hradby mezi 1. a 2. bránou

020705-363
vnější líc hradby mezi 1. a 2. bránou se stavením nad kapličkou


tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum

© 2002 Zany