[HLAVNÍ STRÁNKA]

Bítov
románsko-gotický hrad přestavěný renesančně, barokně a pseudoslohově
tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum

fotoalbum

velká břitová věž

exteriér

020705-031
pohled od jihu

020705-228
pohled od jihovýchodu

020705-329
věž s plášťovou zdí od severovýchodu

020705-330 - 331
věž s plášťovou zdí od severozápadu

020705-048
proluka mezi věží a plášťovou hradbou

architektonické detaily

020705-032
jihozápadní portál 2. patra

020705-033
jižní okénko 1. patra

020705-034
novogotický vstup v přízemí

020705-351
zazděný portál
1. patra

020705-241
zazděný portál
2. patra

interiér

přízemí

020920-026
interiér přízemí

020920-062
východní kout interiéru kopírující tvar břitu

020920-027 & 028
klenba a západní okno

020920-029
východní okno

020705-044
chodbička se vstupem do interiéru přízemí a na schodiště do 1. patra

020920-031
dolní část schodiště do 1. patra

020920-032
horní část schodiště do 1. patra

1. patro upravené na vězení

020920-059
dělící příčka s topeništěm

020920-033
severní cela

020920-034
jižní cela

020920-035
okno v jižní cele

020920-036
okno v severní cele

020920-038
chodbička k zazděnému vstupu a vyústění schodiště z přízemí

020920-039
zazděný vstup do 1. patra, vpravo schodiště do 2. patra

020920-040
schodiště do 2. patra

2. patro

020920-049
vstup ze schodiště, severozápadní okénko a odkládací výklenek

020920-056
vstup ze schodiště a částečně zazděný původní vstup

020920-057
zaoblená východní část interéru

020920-050
původní vstup zazdívkou přeměněný v okno

020920-051
druhotně proražený vstup

020920-052
severozápadní okénko

020920-044
jihozápadní okénko

020920-048
odkládací výklenek

4. patro

020920-041
severní část

020920-042
jižní část


tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model fotoalbum

© 2002 Zany