[HLAVNÍ STRÁNKA]

Brníčko
zřícenina gotického hradu

Poloha: na osamělém kopci nad stejnojmennou obcí (okr. Šumperk)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 1 km (Brníčko), parkoviště 1 km
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 16.4.2001


Rozlehlý hrad si na vrcholu osamělého kopce nad starší vsí postavili bratři z Otaslavic a Dubicka někdy kolem roku 1330, ale poprvé se připomíná roku 1356. Hrad si brzy poté přivlastnil markrabě Jan Jindřich, roku 1387 hrad opět připadl do šlechtických rukou. Na počátku 15. stoleté hrad drželi vladykové ze šumvaldu, už v roce 1434 se po něm psal Jan Tunkl. Za jeho syna Jiřího byl hrad roku 1471 dobyt vojsky Matyáše Korvína. Provizorní opravy ještě na čas oddálili jeho konec, ale už roku 1513 se uvádí jako pustý.
Oválné jádro hradu, obklopené dvěmi pásy příkopů a valů, je obehnáno 2,1 metrů silnou plášťovou hradbou. Ta byla na jižní straně zesílena masivními hranolovými pilíři. Na východní straně byl k plášťové hradbě přistavěn trojprostorový dvoupatrový palác. Ten byl v další fázi prodloužen až k čelní hradbě. Na západní straně jsou zřetelné stopy další budovy nejasného určení. Jádro obklopoval ze tří stran parkán, z něhož byl v severní části proražen do plášťové hradby vstup. K parkánu vedl na západě most přes vnitřní příkop. Na jih od jádra je nevelké předhradí s příkopem v čele, před nímž je masivní dřevohlinitý bolwerk se stopami zděných konstrukcí.


půdorys

půdorysný plánikonografie

jádro od jihovýchodu (F.A. Heber, 1848)fotoalbum

plášťová hradba s pilíři

010416-012
jihozápadní a jižní pilíř od jihozápadu

010416-013
jihozápadní pilíř od jihovýchodu

010416-014
jižní pilíř od východu

010416-016
jihovýchodní a jižní pilíř od jihu

010416-017
jižní pilíř od jihu

010416-018
relikt plášťové hradby východně od jižního pilíře

010416-047
jihozápadní pilíř od paláce (severovýchodu)

010416-048
jižní pilíř od paláce (severu)

010416-046
vnější líc plášťové zdi v místě přístavby paláce

palác

010416-025
východní nároží

010416-027
palác od jihovýchodu

jižní přístavba paláce

010416-031
trosky jižního traktu od západu

010416-032
valená klenba suterénu od jihu

010416-036
valená klenba suterénu od severu

010416-033
portál z 1. patra do jižní místnosti paláce

010416-034
portál z přízemí do jižní místnosti paláce

010416-035
jižní zeď paláce přistavěná na spáru k plášťové zdi

jižní trakt paláce

010416-045
vnitřní líc nádvorní (západní) zdi

010416-039
příčka mezi jižním a středním traktem

010416-050
vnitřní líc jižní stěny

010416-051
zbytky portálu v přízemí jižní stěny

010416-043
okno v 1. patře nádvorní zdi

010416-042
kapsy po trámech stropu přízemí

010416-041
kapsa stropu 1. patra se zbytkem trámu

střední trakt paláce

010416-049
severní stěna

010416-056
nádvorní (západní) stěna

severní trakt paláce

010416-053
jižní stěna se zbytky omítky

010416-052
průhled portálem v přízemí jižní stěny

010416-054
zbytky severního nároží

parkán jádra

010416-010
pilíř mostu z okružního valu k bráně v parkánu

010416-015
jihozápadní nároží parkánu s bránou

vstupní brána do parkánu

010416-060
pohled od jihovýchodu

010416-057
severní bok průjezdu s kapsou po trámu

010416-058
detail kapsy po trámu

010416-062
jižní bok průjezdu brány

parkánová hradba pod palácem

010416-020
vnější líc střepu hradby východně od paláce

010416-037
vnitřní líc střepu hradby východně od paláce

010416-021
parkánová hradba s pilířem severovýchodně od paláce

010416-023
pilíř od severozápadu

010416-024
pilíř od jihozápadu

jihozápadní plošina okružního valu

010416-001
obezdívka plošiny s pilíři

010416-007
západní nároží plošiny od západu

010416-008
západní nároží plošiny od severu

010416-002
pilíře obezdívky

010416-003
jižní dochovaný pilíř

010416-004
severní dochovaný pilíř od jihu

010416-006
severní dochovaný pilíř od severu

předhradí s bolwerkem

010416-063
zbytky zdiva východní strany vstupního koridoru od severu

010416-065
zbytky zdiva východní strany vstupního koridoru od jihu

010416-066
předhradí od jihu přes druhý okružní příkop

010416-069
stopy zdiva na plošině bolwerku

© 2001 Zany