[HLAVNÍ STRÁNKA]

Houska
gotický hrad přestavěný renesančně a klasicistně

tur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

fotoalbum

jižní průčelí

010710-128 - 130
jižní průčelí

T020223-010
detail sgrafitové výzdoby

T020223-012
fragment lomeného okna západního křídla

T020223-013
renesanční okno risalitu jižního křídla

T020223-016
renesanční okno mezipatra jižního křídla

východní průčelí

010710-120
celkový pohled

T020223-083
severovýchodní nároží s bosáží, okny kaple, schodiště a zelené komnaty

010710-121
okno zelené komnaty

severní průčelí s kaplí

T020223-053
celkový pohled

T020223-070
seerovýchodní nároží se závěrem kaple

010710-125
závěr kaple od východu

T020223-066
okna kaple v severní fasádě

010710-122
východní okno závěru kaple

T020223-061
neúplné okno 2. patra severního křídla

010710-142
fragment lomeného okna severní místnosti 1. patra západního křídla

010710-141
otvor ze sklepa pod severním křídlem

západní průčelí

020223-035, 038 a 041
celkový pohled

010710-217
pohled z křižovatky pod hradem

010710-137
fragment lomeného okna severní místnosti 1. patra západního křídla

nádvoří

010710-148
SZ kout

010710-150
SV kout

010710-151
JZ kout

010710-197
JV kout

010710-149
renesanční portály vstupu do kaple a na vřetenové schodiště

010710-198
severní gotické okno 2. patra východního křídla

010710-199
jižní gotické okno 2. patra východního křídla

010710-200
gotické okno 2. patra severního křídla

010710-201
lomený portál vstupu do 1. patra kaple

interiéry

kaple

010710-158
klenba a okna závěru kaple

010710-154
vstup na vřetenové schodiště na tribunu

010710-161
jižní sedile kaple s otiskem odsekaných přípor klenby

010710-162
jihovýchodní sedile

010710-164
severní a severovýchodní sedile kaple s torzem klenební přípory a soklem

010710-156
alegorie boje dobra se zlem na plášti schodiště

010710-157
archanděl Michael bojuje s drakem
malba na stěně lodi

010710-159
torzo klenební přípory na rozhraní lodi a závěru

010710-160
apoštolové ze scény Ukřížování na stěnách závěru

zelená komnata

010710-166
severovýchodní kout s malbami Housky a neznámého hradu

010710-172
západní stěna s vítací scénou, neznámým hradem a loveckými výjevy

010710-178
jižní stěna s hornatou krajinou, tvrzí, vesnicí a mlýnem

010710-179
severní stěna se zbytkem sopouchu krbu a předstupujícím tělesem schodiště

010710-168

010710-170

010710-171
vrchol klenby se svorníkem, rozvilinovými ornamenty a heraldickou výzdobou

heraldická výzdoba

010710-169
Tobiáš Hrzán z Harasova a Eliška Mracká z Dubé pod sopouchem krbu

010710-173
Zajícové z Házmburka

010710-174
pravděpodobně Berkové z Dubé

010710-175
¨ neurčený rod erbu lekna a Krajířové z Krajku

010710-181
páni z Koldic

ostatní

010710-165
vřetenové schodiště mezi severním a východním křídlem

010710-183 & 184
ve skále vysekaná místnost v 1. patře rizalitu jižního křídla

010710-185
vstup do místnosti v 1. patře rizalitu jižního křídla

sál mezipatra západního křídla

010710-204
pohled k severu

010710-205
pohled k jihu

010710-206
vstup ze schodiště jižního křídla

010710-202
detail rozvilinové výzdoby odkrytý pod omítkou

sály 2. patra
jižní křídlo

010710-186
velký sál - pohled k západu

010710-187
velký sál - pohled k východu

010710-189
průhled křídlem od západu k východu
západní křídlo

010710-188
velký sál - pohled k severu

010710-191
velký sál - pohled k jihu

010710-190
velký sál - východní stěna

010710-195
severní místnost 2. patra západního křídla

010710-196
grafitová? kamna

předzámčí

010710-123
pohled od severovýchodu

010710-127
jižní část východního křídla

010710-214
pohled od jihu

010710-215
jižní průčelí východního křídla


tur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

© 2001-2003 text Zany, foto Zany & Tas