[HLAVNÍ STRÁNKA]

Houska
gotický hrad přestavěný renesančně a klasicistně

tur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

půdorys, hmotová rekonstrukce

podle A. Sedláčka

přízemí
podle SHP

mezipatro
podle SHP

přízemí
podle D. Menclové

1. patro
podle D. Menclové

K. Fiala - nárys severní fasády s navrženými regotizačními zásahy

K. Fiala - příčný řez, pohled k východu - stav r. 1924 před úpravami

půdorys hradu a předhradí z díla T. Durdíka

hmotová rekonstruce gotického stavu


tur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

© 2001-2003 text Zany, foto Zany & Tas