[HLAVNÍ STRÁNKA]

Karlštejn


Poloha: na vápencovém skalnatém výběžku ve stejnojmenné obci nedaleko levého břehu Berounky (okr. Beroun)
Majitel: Česká republika
Uživatel: Národní památkový ústav
Adresa: Státní hrad Karlštejn 267 18 Karlštejn č. 172
telefon: +420 311 681 617, +420 311 681 695, fax +420 311 681 127
WWW: www.hradkarlstejn.cz
e-mail: karlstejn@npu.cz, rezervace vstupenek: rezervace@hradkarlstejn.cz
Expozice: 1. okruh: Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV. ((Císařský palác, hradní Pokladnice a Klenotinice s kopiemi české Svatováclavské koruny a koruny císařů Svaté říše římské))
2. okruh: Posvátné prostory hradu Karlštejn včetně Kaple sv. Kříže (kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple svaté Kateřiny, Sakristie, dřevěný spojovací moct, hradní lapidárium, slavnostní schodiště s gotickými freskami, velká a malá hradní obrazárna, pracovna architekta Josefa Mockera, Kaple svatého Kříže)
3. okruh: Vyhlídka z Velké věže (prohlídka Velké věže bez Kaple sv. Kříže, slavnostní schodiště s gotickými freskami, bývalá strážnice, bývalá zbrojnice a exkluzivní vyhlídka z nejvyššího bodu hradu Karlštejn do jeho okolí - přístupná v otevírací době i za nepřízně počasí)
Otevřeno: Otevírací doba pro sezónu 2015
Prohlídka: 1. okruh: s průvodcem, 50 min, max. 60 osob
2. okruh: 50 min, max 10 osob - !!! nutná rezervace předem !!!
Vstupné:
1. okruh: dospělí: 170,- Kč; děti od 6 let: 110,- Kč, do 6 let: 10,-Kč
rodinné vstupné: 540,-Kč
s cizojazyčným výkladem: dospělí 270,-Kč; děti od 6 let: 180,-Kč
foto: 150,- Kč, video 200,- Kč
2. okruh: dospělí: 330,-Kč; děti od 6 let: 230,-Kč
foto a video není možné
3. okruh: dospělí: 150,-Kč; děti od 6 let: 100,-Kč
Doprava: vlak 3 km (Karlštejn), parkoviště (placené): 2 km (i bus)
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. Dobroslava Menclová: "České hrady", Odeon, Praha 1976
  3. "Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM", Aion s.r.o., Praha 1997
  4. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  5. Památkový ústav středních Čech
  6. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
  7. František Fišer: "Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí", Karmelitánské nakladatelství, kostelní Vydří, 1996
  8. Libor Gottfried: "Nejstarší kresby hradu Karlštejna" in Castellologica bohemica 3, Archeologický ústav AV ČR, Praha 1993
Datum návštěvy: 16.-17.10. 2001půdorys

půdorys hradu před rekonstrukcí
(podle D. Menclové)

půdorys hradu po rekonstrukci
(podle D. Menclové)

situace hradu v době
Karla IV.

hmotová rekonstrukce

řez hradem

celková situace hradu s okolím
(podle A. Sedláčka)

detailnější plány na dílších stránkách (viz níže)ikonografie

(14 záběrů)fotoalbum
celkové pohledy, opevnění, brány

(24 snímků)


velká věž s kaplí sv. Kříže
Mariánská věž s kostelem P. Marie a kaplí sv. Kateřiny


(41 snímků) (33 snímků)


císařský palác
půrkrabství


(24 snímků) (8 snímků)

[HLAVNÍ STRÁNKA]

© 2000, 2001 Zany