Muzeum Hl. města Prahy
a
Langweilův model Prahy


Adresa: Praha 8, Na Poříčí 52
telefon: 02/2481 6772 (-3)
Expozice:
 • stálé expozice:
  • Praha v pravěku – dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784.
  • Středověká Praha – expozice je věnována vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšířených osídlení pražské aglomerace v 9. – 12. Století.
  • Barokní Praha – expozice řady uměleckých skvostů i dokladů života obyvatel Prahy.
  • Praha na přelomu středověku a novověku – expozice je věnována období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy.
  • Langweilův model Prahy – model z let 1826 – 1834 ručně vyrobený z papírové lepenky.
  • 3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
  • Muzeum pro děti – expozice slouží jako herna pro děti.
  • Langweilova herna – herní prostor určený pro nejmenší děti
  • Slabikář návštěvníků památek
 • krátkodobé tématické výstavy a přednášky (aktuální informace na stránkách Pražské informační služby)
Otevřeno: Út-Ne 9-18
každou poslední středu v měsíci do 20 hod
Prohlídka: samostatně
Vstupné: základní 120,- Kč; snížené 50,- Kč; rodinné 200,- Kč; děti do 6 let zdarma
Doprava: MHD stanice Florenc : metro 100 m (trasy B, C), tramvaj 200 m (Florenc, linky 8,24,52) bus 100 m (linky 133,135,207)
parkoviště: Křižíkova - Ke Štvanici, aut. nádr. Florenc, Křižíkova - Florenc
Prameny:
 1. Pražská informační služba
 2. Kateřina Bečková: "Průvodce po Langweilově modelu Prahy", Muzeum hl. města Prahy, 1986
Datum návštěvy: 27.1. 2001


Langweilův model je unikátní precizní dílo zachycující tvář Prahy před přívalem radikálních změn, které od jeho vzniku k nepoznání změnily celé historické centrum hlavního města.mapy
část Prahy zachycená na modelu


Malá Strana - jižní část

Malá Strana - severní část

Hradčany

Staré Město - severní část

Staré Město - jižní část

Židovské Městofotoalbum

celkové záběry

010127-037
celkový pohled na instalaci modelu

Staré Město, Židovské Město

010127-038
Staré Město, Vltava a Malá Strana od jihovýchodu

010127-039
Staré Město od jihu

010127-040
jihozápadní část Starého města, Klemetinum, Židovské Město
od jihu

010127-058
Staré Město od východu

010127-054
Staroměstské náměstí s okolím od severu

010127-055
Staroměstské náměstí s okolím

Hradčany a Malá Strana

010127-042
Pražský hrad od jihozápadu

010127-043
Hradčany od západu

010127-060
Karlův most a okolí


010127-046
Pražský hrad a Malá Strana od Petřína


detaily

Pražský hrad

010127-047
Pražský hrad od severu

010127-050
centrální část Pražského hradu s chrámem sv. Víta

010127-044
západní část hradu od severu

010127-045
východní část Pražského hradu od severu

010127-049
západní část Pražského hradu od severovýchodu

010127-048
Belvedér
(letohrádek královny Anny)

Staré Město

010127-059
areál dnešní nemocnice Na Františku

010127-057
Staré Město mezi Havelskou ulicí a Klementinem

010127-056
Prašná brána a bývalý Králův dvůr v místech dnešního Obecního domu

010127-041
Vltava a Karlův most od jihozápadu

© 2001 Zany