Terminologický slovník


V

věžice polookrouhlý, polygonální či čtverhranný objekt zesilující opevnění, předstupující před jeho líc. V naprosté většině případů bývá bez vnitřního prostoru. Setkáváme se s nimi u románských hradů (Pražský hrad, Roudnice nad Labem) a v hradní architektuře 13. století (Týřov, Zvíkov, Vimperk). Ve vyjímečných případech supluje věžice hlavní věž (Krašov)
voluta spirálový závit - motiv převzatý z antiky, od rané renesance se objevoval na různých architektonických detailech a prvcích
volutový štít objevuje se v renesanci, přetrvává i v raném baroku