[HLAVNÍ STRÁNKA]

Starý Hroznatov
románský hrad přestavěný na renesanční zámek

Poloha: na ostrohu ves stejnojmenné obci asi 6 km jižně od Chebu
Majitel: fa SMS Praha
Uživatel: ??
Expozice: N/A
Otevřeno: objekt pro veřejnost uzavřen uzavřen
Doprava: mapa KČT 1: 50000 č. 1 "Ašsko a Chebsko", čtverec F3
Prameny:
  1. Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 28.9. 2000


Hrad byl založen po roce 1200, první zmínka o něm roku 1223. Původně se jmenoval Alt Kiensberg (měl v něm být vězněn blahoslavený Hroznata, zakladatel tepelského kláštera). Vystavěli jej páni z Kiensberga, ministeriálové vázaní k falci v Chebu, koncem 14. století jej drželi Pflugové, později např. město Cheb, páni z Týna, za nichž byl přestavěn na renesanční zámek, a od roku 1608 Schönfeldové, za nichž roku 1648 hrad zničen Švédy. Po jezuitech vlastnili panství Nonnerové, kteří ve 2. polovině 19. století přestavěli Starý Hroznatov do současného stavu.
Z hradu zachován mohutný válcový bergfrit s tzv. klasovým zdivem (opus spicatum). Z věžovitého paláce zvaného Shnilá věž, který stál v zadní části dispozice, se dochoval valeně klenutý suterén. Zámek patrová pseudorenesanční budova na půdorysu L se schodišťovou věžičkou a sedlovou střechou se štítem. Vstup do hradu a zámku přes dodnes dochovaný šíjový příkop s dřevěným mostem. V zámku v patře velký sál s hladkým stropem a empírovými kamny.půdorys

vesnice s hradem podle Josefského vojenského mapování

výřez z katastrální mapy z r. 1841
(stav ještě před pseudogotickou přestavbou)ikonografie

pohled od jihu
rytina J. Farka podle kresby F.A. Hebera (cca 1840)

pohled od jihozápadu
stav r. 1828

vstupní průčelí
obraz neznámého autora
1. pol. 19. stol.

pohled od jihovýchodu
kresba F. Liebschera (1896)

pohled od jihozápadu po přestavbě
pohlednice kolem r. 1900fotoalbum

bergfrit

000928-093
pohled od jihovýchodu, v popředí věžička kostela

000928-108
pohled z nádvoří

000928-109
detail struktury zdiva

000928-095
pohled od severovýchodu

000928-096
klasové zdivo opus spicatum

000928-098
interiér s částí točitého schodiště

000928-099
vstupní portál v 1. patře

exteriéry

000928-107
jihozápadní křídlo

000928-110
jihovýchodní křídlo


000928-113
jihovýchodní nároží s bergfritem

000928-114
jihovýchodní křídlo

000928-115
jihovýchodní křídlo

000928-117
jižní nároží s arkýřem

interiéry

000928-102
románský sklep pod obytnou věží

000928-103
sál v patře jihovýchodního křídla

000928-104
zhroucený strop v 1. patře u schodišťové věže

000928-105
krov jihovýchodního křídla

000928-106
interiér jihovýchodního křídla

kostel

000928-111
pohled ke kůru

000928-112
pohled k oltáři

000928-116
vstupní průčelí

zbytky zdiva předhradí

000928-119

000928-120

© 2000, 2001 Zany