Templštejn
zřícenina rozsáhlého gotického hradu

Poloha: na dlouhém hřebenu nad údolím Jihlavy u Jamolic (okr. Znojmo)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 3 km (Jamolice), parkoviště 1,5 km (u myslivny při lesní cestě od Jamolic)
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Pavel Bolina: "Hrad Templštejn, k.ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě", Archaeologia historica 5, Brno(?) 1980
Datum návštěvy: 17.11. 2000půdorys

celá dispozice

jádro s předhradím

štítová zeď s předsunutým opevněnímikonografie

není k dispozicifotoalbum

nedokončená štítová zeď

001117-067
celkový pohled od severovýchodu

jižní líc

001117-091
západní část

001117-048
východní část

001117-064
jihozápadní nároží západní části

severní líc

001117-065
západní část

001117-066
západní část

001117-068
východní část

boky a koruna hradby

001117-050
šmorcování na východě západní části

001117-062
parepetní zídka na západním konci

001117-063
západní bok západní části

001117-069
výběh hradby v severovýchodním nároží východní části


jádro s předhradím

001117-049
celkový pohled z koruny štítové zdi

001117-071
zbytky věžovité vstupní brány

001117-078
vnitřní líc východní parkánové hradby

001117-058

001117-085
studna

001117-088
roh zdiva z interiéru zástavby jádra

plášťová zeď jádra

001117-077
východní bok s průchozím pylonem

001117-079
východní nároží

001117-080
severovýchodní bok

001117-081
otvor v severním nároží

001117-087
vnitřní líc severního nároží

jižní palác

001117-057
pohled od jihozápadu

001117-060
jihozápadní nároží

001117-072
vnitřní líc severní stěny

001117-073
vnitřní líc severní stěny
(detail)

001117-074
interiér jihozápadního nároží

001117-089
vnější líc severní stěny

severní palác

001117-061
pohled z koruny štítové zdi

001117-082
interiér od východu

001117-083
vnější líc severní stěny

001117-084
okénko v severní stěně

průchozí pylon

001117-075
pohled od jihu

001117-090
oblouk průchodu od jihu

001117-076
oblouk průchodu od severu

© 2000-2001 Zany