Terminologický slovník


Š

šmorcování úprava líce stavby v místě, kde plán počítá s další stavbou. Šmorcování napomáhá lepšímu provázání zdiva obou konstrukcí. V pravidelných intervalech vystupující kameny či cihly se nazývají šmorce. K zamýšlené přístavbě často nedojde, šmorcování pak zůstane odhaleno očím pozorovatele. (Templštejn), Stejně tak je šmorcování často odhaleno v případě, kdy jedna ze dvou konstrukcí zanikne (Borotín)
špaleta boční stěna okenního nebo dveřního otvoru
štítová zeď vysoká široká hradba v čele hradu, za níž jsou jako za štítem skryty ostatní stavby (Brandýs nad Orlicí, Helfštýn, Templštejn, Výrov)