[HLAVNÍ STRÁNKA]
Jenčov
zříceniny gotického hraduPoloha: na skalce obtékané potokem Vůznice severně od Nižboru (okr. Kladno)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina, vstup volný
Doprava: autobus 2,5 km - zastávka Sýkořice, Luby (linky ČSAD č. 220035 Zbečno - Kladno; č. 310310 Praha, Hradčanská - Zbečno), odtud po silnici k myslivně Skalka a dále 0,5 km k rozcestníku a odtud odbočkou 0,7 km až na hrad
parkování možno u myslivny Skalka
mapa KČT 1:50 000 č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko, čtverec B6
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  2. Dobroslava Menclová: "České hrady", 2. vydání, Odeon, Praha 1976
  3. Tomáš Durdík, Viktor Sušický: "Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - Střední Čechy", nakl. Pankrác, Praha 2000
  4. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
  5. http://www.belec.cz/jencov.htm
Datum návštěvy: 6.5. 2001půdorys

podle T. Durdíka

podle A. Sedláčka

podle D. Menclové

rekonstrukce podle T. Durdíkaikonografie

kresba K. Liebschera z díla A. Sedláčka

pohled od východu
rytina W. Bergera (1804) podle kresby F.K. Wolfa (1803)

pohled od východu
rytina J. Richtera podle kresby F.A. Hebera (cca 1840)dějiny objektu
Ve známých historických pramenech není o Jenčově jediná zmínka, pouze na základě výsledků archeologického průzkumu lze říci, že na přelomu 13. a 14. století již stál. Postavil jej pravděpodobně Přemysl Otakar II. v rámci rozšíření přemyslovského loveckého hvozdu. V takovém případě by byl pravděpodobně součástí příslušenství nedalekého Nižboru, se kterým by tvořil jednu z několika hradních dvojic v tomto regionu (Týřov a Angerbach u Kožlan, Křivoklát a Jivno). V takových případech býval obvykle menší objekt ve stínu významnějšího i na úkor zmínek v pramenech. Jméno hradu odvozené od osobního jména Jan vyvolává i dosti nepravděpodobnou hypotézu, že by jeho zakladatelem mohl být Jan Lucemburský. K zániku objektu došlo někdy v 15. či 16. století. Velké vzdálenosti k nejbližším osídleným místům může Jenčov vděčit, že jej nepostihnul osud mnoha jiných hradů rozebraných okolními obyvateli na stavební materiál. V současné době o hrad a jeho okolí pečuje "Spolek na ochranu hradu Jinčova".popis
Jeden z našich nejmenších hradů nebyl postaven jako mocenská opora svého majitele ale jako lovecký hrádek, poskytující soukromí a klid k odpočinku a lovu pro panovníka a nepočetnou družinu. To se odrazilo i ve volbě staveniště na skalce skryté v údolí a obklopené vyššími kopci. Stísněný jednodílný areál tvořily pouze dvě zděné stavby - palác a věž, před nímž byl ještě nejspíše lehce ohrazený parkánovitý nástupní prostor.

palác
Obdélný palác o stranách přibližně 9x18 metrů byl nejméně patrový. Plochostropé přízemí bylo rozděleno na dvě přibližně čtvercové místnosti přístupné ze zmíněného nástupního prostoru portály v blízkosti dělící příčky. Zbyly po nich pouze velké otvory vylámané ve zdi, z portálu jižní místnosti pak zbytek kapsy pro závoru. Patro bylo nejspíše přístupné po pavlačích. Jižní místnost byla v čelní stěně osvětlena nevelkým oknem. Jako třetí místnost mohla být součástí paláce úzká plocha u paty skalky s věží, mohlo však jít pouze o malý komunikační dvorek. Přesněji by to mohl určit archeologický výzkum.

010506-197
interiér paláce z věže

010506-198
severozápadní zeď paláce

010506-199
interiér paláce s dělící příčkou a zbytky vstupních portálů

jižní místnost

010506-186
vnější líc jihovýchodní zdi se zbytkem vstupu

010506-193
východní nároží se zbytkem vstupu

010506-211
vnější líc severozápadní zdi

010506-189
kapsa po závoře

010506-191
okno v čelní stěně

010506-194
západní kout interiéru

010506-195
dělící příčka

severní místnost

010506-187
vnější líc východní zdi

010506-210
vnější líc západní zdi

010506-192
východní kout interiéru

010506-196
východní nároží

věž
Z obdélné věže o stranách cca 7,5x10 metrů a o síle zdiva cca 2 metry na vrcholku skalky se dochovala pouze spodní část bez jakýchkoliv otvorů či jiných známek naznačujících více o vybavení a vzhledu jejího interiéru.

010506-185
jižní nároží

010506-201
severovýchodní bok

010506-206
východní nároží

010506-208
jihovýchodní bok

010506-207
jihovýchodní bok

010506-209
západní nároží

010506-200
severozápadní bok

010506-204
severní část interiéru

010506-205
jižní část interiéru

© 2001 Zany