[HLAVNÍ STRÁNKA]

Starý Berštejn
zříceniny gotického hradutur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model ikonografie fotoalbum

fotoalbum


předhradí

010710-278

010710-281
otvor ve skále mylně považovaný za studnu

bašta

010710-234
vnější líc od severu

010710-237
vnější líc od východu

010710-238
vnější líc od západu

010710-241
interiér od jihu

010710-273
detail střílny


jádro

severovýchodní bok

010710-254
celkový záběr

010710-252
zdivo 2. stavební fáze

010710-249
zazděné západní okénko přízemí věže

010710-253
zazděné východní okénko přízemí věže

severozápadní bok

010710-242 - 244
fasáda při severním nároží

010710-268, 269-272
spára mezi 2. a 3. etapou s detailem

západní nároží se vstupem

010710-255-257
západní nároží

010710-258 & 259
zdivo v horní části

010710-260
vstupní portál do jádra

jihozápadní bok

010710-265
celkový pohled

010710-261
věž s oknem v přízemí

010710-266
armované jižní nároží věže

010710-267
detail armování

tur. informace přehled dějin popis hradu půdorys, model ikonografie fotoalbum

© 2001-2004 Zany