[HLAVNÍ STRÁNKA]
Freudenštejn a jáchymovská mincovna
zřícenina pozdně gotického hradu a renesanční mincovna


Poloha: na ostrohu nad Jáchymovem (okr. Karlovy Vary)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Expozice: mincovna: expozice regionálních dějin, expozice 3. odboje
Otevřeno: hrad: vstup volný
mincovna: ??
Prohlídka: samostatně
Vstupné: ??
Doprava: mapa KČT 1: 50000 č. 4 "Krušné hory - Klínovec a Karlovarsko", čtverec D2
Prameny:
  1. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 1.10. 2000


Pozdně gotický hrad postavil asi v letech 1516-17 na pravidelném půdorysu pro Štěpána Šlika stavitel Jan Münnich. Hrad měl sloužit k ochraně a kontrole jáchymovského revíru. V roce 1525 byl obsazen a poškozen vzbouřenými horníky. Roku 1548, jako trest za účast Šliků ve stavovském povstání, byl zkonfiskován a stal se královským majetkem, při té příležitosti byl komisí shledán špatný stav. Při obležení města vojsky švédského generála Banera roku 1639 byl zničen a ponechán svému osudu, udržovány byly pouze věže - severní sloužila jako hláska a jižní jako prachárna.
V roce 1861 bylo vysazené členité horní patro severní věže nahrazeno dnešním romantickým patrem a kuželovou střechou. V 60. letech 20. století věž vyhořela a do současné podoby byla upravena v nedávné době, kdy byla také napříč hradním areálem postavena nová silnice.

Na čelní straně přehradil široký ostroh šíjový příkop, za nímž byl snad dodatečně vyhozen moutný val přiléhající k čelní hradbě. Hrad představoval obdélnou dispozici s minimálně dvěma, pravděpodobně však čtyřmi okrouhlými věžemi v nároží. Z nich se zachovaly dvě - severní a jižní. Z obvodové hradby se zachoval pouze krátký úsek při severní věži. Okenní otvor v úrovní prvního patra napovídá, že se v těchto místech k hradbě přikládala nějaká stavba, její podobu a rozsah však neznáme. Ve středu severovýchodí strany je plány z 19. století doloženo rozměrné stavení. V jihovýchodním nároží dosud existují dva valeně zaklenuté sklepy, které náležely dalšímu Freudenštejnu hradní zástavby.
Severní nárožní věž stojí doposud v plné výši čtyř pater, poslední z nich je v dnešní podobě dílem úprav v roce 1861. Původní vysazené patro bylo opatřeno malými arkýři a kryto vysokou střechou s lucernou. Věž byla vybavena úzkými střílnovitými otvory. Nižší jižní věž byla původně ve spodní části otevřena do nádvoří, teprve dodatečně, nejspíše v 16. století, byl vysoký otvor zazděn.

Freudenštejn
půdorys

terénní náčrt

půdorysy věží

severní věž před posl. úpravami
(podle D. Líbala, J. Muka)ikonografie

kresby hradu na horních mapách

rytina P. Röhricha podle kresby F.A. Hebera (cca 1840)

jižní věž na kresbě z 19. století

severní věž a východní budova na kresbě z 19. století

severní věž od severu na kresbě z 19. stoletífotoalbum

hrad
severní věž

001001-001
pohled od severu

001001-002
pohled od jihu

001001-003
pohled od západu

001001-004
pohled od severozápadu

jižní věž

001001-005
pohled od severu

001001-006
pohled od východu

001001-007
pohled od jihumincovna


tolar Štěpána Šlika (1519)

001001-011

001001-012
sklepy pod východním křídlem

001001-013
nádvoří s průjezdem

001001-014
severovýchodní nároží s arkýřem

001001-015
severní průčelí

001001-016
nádvoří z 1. patra

© 2000, 2001 Zany