[HLAVNÍ STRÁNKA]

Zákupy
gotický hrad přestavěný na renesančně-barokní zámek

tur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

fotoalbum

zámek

010710-010 & 011
jižní (vstupní) průčelí

010710-004
jihovýchodní nároží

010710-014
barokní Broggiův portál s berkovskou deskou a erbem

010710-016
nápisová deska s erbem Berků z Dubé

010710-017
erb Berků z Dubé

010710-040
sluneční hodiny ve štítě jižního křídla
nádvoří

010710-018
JZ kout se schodištěm a vstupním průjezdem

010710-019
jihovýchodní kout

010710-020
severovýchodní kout

010710-035
severozápadní kout

010710-025
voliéra v dolní zahradě bývalého příkopu

010710-039
detail zdiva při patě jihozápadního nároží zámku

010710-015
medvědinec ve východní části příkopu

předzámčí

010710-002 & 003
jihovýchodní nároží

010710-008
vstupní portál

010710-009
alianční erb nad vstupním portálem

010710-041
jihozápadní kout s průjezdem do hospodářského dvora

010710-036 & 037
východní část jižního křídla a západní křídlo v pohledu přes příkop

010710-038
východní křídlo s věží

zahrada

010710-006 & 007
terasy s balustrádou a grotovou výzdobou v nikách

010710-005
současná úprava jižní části zahrady

010710-042
schodiště uprostřed teras

010710-043
celkový pohled k severu

010710-060
celkový pohled k jihu

hospodářský dvůr

010710-044
východní průčelí jižního křídla

010710-047
jihovýchodní nároží

010710-046
střední část jižního průčelí

010710-054
západní polovina jižního průčelí

010710-055
východní průjezd

010710-056
východní část jižního průčelí

010710-048
portál východního průjezdu

010710-049
erb Anny Marie Františky vévodkyně Sachsen-Lauenburg

010710-057
portál západního průjezdu

010710-059
slepý portál v centrální ose

010710-058
ukázka narušeného zdiva

sloup Nejsvětější Trojice na zákupském náměstí

010710-061

010710-062
erb vévodkyně Sachsen-Lauenburgtur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

© 2001-2003 Zany