[HLAVNÍ STRÁNKA]

Zákupy
gotický hrad přestavěný na renesančně-barokní zámek

tur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

půdorys
Při zmenšování zaměření na rozlišení obvyklé na těchto stránkách by došlo ke ztrátě značné části jejich informační hodnoty, především o přiřazení zdiva k jednitlivým stavebním fázím a architektonickým slohům. Proto jsem v tomto případě zvolil řešení odlišné od obvyklé praxe těchto stránek. Většina odkazů pod náhledy vede přímo na gif soubory s uvedenými půdorysy, jejichž rozlišení je výrazně vyšší než obvykle. Pod odkazem je vždy uvedena velikost cílového souboru a jeho rozlišení. V opačném případě byl použit obvyklý způsob.

označení archit. slohů je u všech půdorysů shodné: šikmo křížkovaně - gotika; svisle a vodorovně křížkovaně - renesance; šrafovaně - baroko. Přerušovaně je označeno hypotetické zařazení

zámek, předzámčí a zahrada v úrovni přízemí
(2124x1500, 163 kB)

zámek a předzámčí v úrovni suterénu
(1500x1352, 79 kB)

druhý suterén východního křídla

zámek a předzámčí v úrovni 1. patra
(1500x1341, 102 kB)

2. patro zámku
(766x800, 58 kB)

vstupní (jižní) průčelí zámku

západní průčelí zámku

řez zámkem - pohled k západu

hospodářský dvůr

přízemí + jižní průčelí jižního křídla
(1500x1128, 85 kB)

mezipatro (1. patro Z a S křídla)
(1500x886, 84 kB)

1. patro S a Z křídla
(1500x815, 67 kB)model
předpokládaný vzhled gotického hradu na modelu ze zámecké expozice

010710-028
pohled od jihozápadu

010710-029
pohled od východu

010710-030
pohled od západu

010710-032


tur. informace přehled dějin stavební vývoj půdorys, model fotoalbum

© 2001-2003 Zany